TRADICIONAL

Tocino Champiñón

Ingredientes:

-Tocino

-Champiñón

PRECIO:

Q65

PICHEL DE GASEOSA, REFRESCO O TÉ

Q35

 

REFILL DE PICHEL

Q20